Ti electric kettle-1L

Ti Cookware

  • Ti electric kettle-1L,Titanium electric kettle-1L
    Ti electric kettle-1L,Titanium electric kettle-1L

 Ti electric kettle-1L,Titanium electric kettle-1L pure Titanium inner layer,none teflon coating